Alkoholometar TIos

838,50  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 53382

Alkoholometar je merni instrument kojim se određuje zapreminski (procentualni) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim destilatima. Pod tim se podrazumevaju alkoholna pića u kojima je udeo šećera nizak (rakije, šljivovica i lozovača). Akoholometar sa termometrom pored zapreminskog udela alkohola u tečnosti, tačno utvrđuje i njenu temperaturu. Istovremeno sa merenjem udela alkohola u tečnosti meri se i njena temperatura. Termometar alkoholometra je duboko uronjen u tečnost, te pokazuje tačnu temperaturu tečnosti nazavisno od temperature okoline. Alkoholometar sa termometrom baždaren je na temperaturu od 20°C, ali ukoliko dođe do odstupanja od ove temperature za dobijanje preciznih vrednosti potrebno je izvršiti korekciju. Korekcija se vrši pomoću skale koja se nalazi na alkoholometru sa desne strane temperaturne skale. Paralelno očitanoj temperaturi dodajte ili oduzmite korektivnu vrednost zavisno od toga da li je temperatura niža i viša od temperature baždarenja alkoholometra.

Vrsta proizvoda Alkoholometar
Materijal proizvoda Staklo
Dužina skale 70 mm
Ukupna dužina 21,5 cm