Arigo 330g

6.666,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 31228

Nikosulfuron 120g/kg + Rimusulfuron 30g/kg + Mezotrion 360g/kg

DELOVANJE: selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Jednogodišnji uskolisni korovi - muhar sivi (Setaria glauca), sirak divilj iz semena (Sorghum halepense); višegodišnji uskolisni korovi - sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense); jednogodišnji širokolisni korovi - ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus),lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), graor obični (Lathyrus tuberosus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum). PRIMENA: Kukuruz - količina primene 330g/ha sa dodatkom okvašivača; primenjuje se posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2 - 8 listova (faze BBCH 12-18). Utrošak vode je 200 - 400l/ha

KARENCA: obezbeđena vremenom primene preparata

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Aktivna materija Nikoslulfuron + rimsulfuron + mezotrion
Spektar delovanja Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Kultura Kukuruz
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina 330 g