Arlo 1/1

Savacoop hemija
3.190,41  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Savacoop hemija
Kod proizvoda - SKU 57108

   Delovanje: Selektivni, sistemični herbicid

   Spektar delovanja:Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova

  • U količini primene 0,4 i 0,7 l/ha: 

Dobro suzbija: svračica obična(Digitaria sanquinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-gali), vrste iz roda Setaria (muhari), sirak divlji iz semena I rizoma (Sorghum halepense). 

Slabo suzbija: zubača (Cynodon dactylon), pirevina obična (Agropyrum repens). 

  • U količini primene 1 l/ha: 

Dobro suzbija: Pirevina obična (Agropyrum repens), svračica obična (Digitaria sanquinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-gali), vrste iz roda Setaria (muhari), sirak divlji iz semena I rizoma (Sorghum halepense). 

Slabo suzbija: zubača (Cynodon dactylon) 

   Napomena:  Maksimalan broj tretiranja: jednom u toku godine. 

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisni, a 30 dana nakon tretiranja mogu se sejati I uskolisni usevi.

Aktivna materija Kletodim
Kultura Soja
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina proizvoda 1 L
Formulacija Koncentrat za emulziju EC