Arrat 200g +

1.881,65  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 00740

Tritosulfuron 250 g/kg, dikamba 500 g/kg DELOVANJE: selektivni hormonalni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu Spektar delovanja u pšenici: Vrste korova koje dobro suzbija (efikasnost >90%): hocu-necu (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), smrdulja (Bifora radians), razlicak (Delphinium consolida), broćika lepuca (Galium aparine), suncokret samonikli (Helianthus sp.), mrtva kopriva crvena (Lamium purpreum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), divlja paprika (Polygonum persicaria), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutic njivski (Ranunculus arvensis), gorusica poljska (Sinapis arvensis), misjakinja obična (Stellaria media), cestoslavica (Veronica hederifolia); Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75-90%): pasja kamilica (Anthemis arvensise), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), gorcika (Sonchus oleraceus). Spektar delovanja u kukuruzu: Vrste korova koje dobro suzbija (efikasnost >90%): štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorusica poljska (Sinapis arvensis), kerece grozdje (Solanum nigrum). Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75-90%): palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). PRIMENA: Kukuruz - U usevu merkantilnog, silaznog kukuruza, kao i kukuruza tolerantnom prema cikloksidimu (Duo sistem) primenjuje se u kolicini 0,2 kg/ha (20 g na 100 m²) ili 0,2 kg/ha+0,5 l/ha okvašivača Dash, posle nicanja kukuruzu do faze 5 razvijenih listova (faze 11-15 BBCH skale), kada su širokolisni korovi u fazi 2-6 lisrova Ozima pšenica - u količini 0,15-0,20 kg/ha (15-20 g na 100 m²) ili 0,15-0,2 kg/ha + 0,5 l/ha okvačivača Dash, tretiranjem od faze 3 lista do kraja bokorenja (faze 13-29 BBCH-skale), dok su korovi u fazi od 2 do 6 lista. PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!