Biotic B

Bacillomix
2.521,75  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Bacillomix
Kod proizvoda - SKU 53026

Biotic B je mikrobiološko đubrivo koje se koristi u proizvodnji povrtarskih kultura na svim tipovima zemljišta. Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz:
Proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.
Poboljšavanje dostupnosti hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata), sintetisanje organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu. Takođe, Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp. postaje pristupačan biljkama.
Indirektno pospešivanje rasta biljaka obuhvata:
Biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena.

Proizvodnjom ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama, lipopeptidi prave biofilm na površini biljaka čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.

Kultura Povrtarske kulture
Način primene đubriva Folijarno, Tretman semena, Tretman zemljišta, Sistemom kap po kap, Potapanje lukovica u rastvor
Vrsta proizvoda Mikrobiološko đubrivo
Sastav Bacillus subtilis 6x10na 10 cfu/ml
Težina pakovanja 1 l