Botrix B

Bacillomix
2.521,75  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Bacillomix
Kod proizvoda - SKU 53511

BOTRIX B se upotrebljava u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji!. BOTRIX B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, Bacillus subtilis soj BS 2, Bacillus subtilis soj BS 10, i Bacillus subtilis soj BS 20. Namenjen je prvenstveno voćarskoj prpizvodnji ali se može koristiti za tretman svih kultura. Oni imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla: gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta. DIREKTNO POSPEŠIVANJE RASTA BILJAKA OBUHVATA:
proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.

Kultura Voćarkse kulture, Vinogradarske kulture
Način primene đubriva Folijarno, Tretman zemljišta, Sistemom kap po kap
Vrsta proizvoda Mikrobiološko đubrivo
Sastav Bacillus subtilis sojevi BS 2, BS 10, BS 20 8na 10 cfu/ml
Težina pakovanja 1 l