Cornisto Pro

Savacoop hemija
2.028,50  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Savacoop hemija
Kod proizvoda - SKU 53520

Mezotrion 75 g/l +Nikosulfuron 30g/l

 

Selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

 

PRIMENA:
Primenjuje se u količini od 1,3 l/ha (13 ml na 100 m2), tretiranjem posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova, a kada se jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu, u fazi 2-6 listova, odnosno kada su travni korovi visine 15-20 cm. Preparat se primenjuje sa zemlje prskanjem pomoću leđnih i traktorskih prskalica.

 

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4/100 m2)

Aktivna materija Mezotrion + Nikosulfuron
Kultura Kukuruz
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina 1 l