Dikamba 480SL 200ml

564,82  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 53521

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Translokacioni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu (faza 3-5 listova) i na strništima. Širokog spektra. Naročito efikasan na obični ladolež. Preko lista se premešta u sve delove biljke. Uglavnom prisutan u složenim preparatima. Na korovima se javljaju deformacije delova ili cele biljke (uvijanja) i nakon desetak dana dolazi do uginuća. LD50 1040-2900. S.O. = III. Karenca: 70 dana kukuruz za silažu; OVP za kukuruz za zrno. Tretirani korovi ne smeju da se koriste za ishranu domaćih životinja. Primenjuje se u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u količini 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m2), kada je usev u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi od kotiledona do 6 listova. Mehanizam i način delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.