Dual gold

2.458,50  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 00366

S-metolahlor 960 g/l
DELOVANJE: selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova - divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji proso(Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis), širokolisnih - štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album)

PRIMENA:
Kukuruza, soja, šećerna repa u količini od 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa); posle setve, a pre nicanja useva i korova

Suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa); posle setve, a pre nicanja useva i korova

Sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC, količina primene 1,5l/ha

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Aktivna materija S-metalahlor
Spektar delovanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Kultura Soja, Kukuruz, Suncokret, Šećerna repa
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina 1 l