Falcon forte 5/1

37.840,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 53425

Spiroksamin 224 g/l, Tebukonazol 148 g/l, Protiokonazol 53 g/l

DELOVANJE: folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

PRIMENA: Koristi se u usevima: 1) Pšenice, u količini primene 0,7-1 l/ha (7-10 ml 100 m²) za suzbijanje: pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.), za vreme vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma bolesti, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, uključujući zastavičar i klas; sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) – tretirati po uspostavljanju uslova za razvoj bolesti i neposredno posle pojave prvih simptoma; prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.); vreme primene: pred kraj klasanja i na početku cvetanja; 2) Ječma u količini primene 0,7-1 l/ha (7-10 ml 100 m²) za suzbijanje: pepelnice (Erysiphe graminis), tokom vlatanja, klasanja i cvetanja a pre početka širenja parazita na list zastavičar i klas; mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), po pojavi simptoma i kada postoje uslovi za širenje bolesti. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini. Utrošak vode: 200-400 l/ha ( 2 – 4 l nа 100 m² ).

KARENCA: Pšenica i ječam - 35 dana.

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Aktivna materija Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
Spektar delovanja Pepelnica, Rđa, Trulež klasa (Fusarium spp.), Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), Rđa (Puccinia spp.), Pepelnica ječma (Erysiphe graminis), Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres), Siva pegavost lista i klasa (Septoria tritici)
Kultura Pšenica, Ječam
Vrsta proizvoda Fungicidi
Težina 5 l