Hussar Star WG20.66 250g

Bayer
6.546,03  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Bayer
Kod proizvoda - SKU 56745

jodosulfuron-metil-natrijum 33 g/kg + tienkarbazon-metil 25 g/kg

Preparat sadrži i protektant: mefenpir - dietil 150 g/kg

 

DELOVANJE: Selektivni, sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevima ozime pšenice, ozime raži, ozime spelte i ozimog tritikalea.

 

PRIMENA: U usevima OZIME PŠENICE (kao i ozime tvrde pšenice), OZIME RAŽI, SPELTE i TRITIKALEA u količini primene 0,2 - 0,3 kg/ha, posle nicanja useva i korova, kada je usev u fazi početka bororenja (vidljivo prvo sekundarno stablo) do faze razvoja 2. kolenca (BBCH 21 - 32), uz dodatak okvašivača Mero u količini primene 1 l/ha. Utrošak vode: 150 -300 l/ha (1,5 – 3 l / 100 m²). Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku vegetacije na istoj površini.

 

KARENCA: obezbeđena vremenom primene. SPEKTAR

 

DELOVANJA: Uskolisni korovi: divlji ovas (Avena fatua), stršac (Apera spica venti), višegodišnji ljulj (Lolium perenne);; Širokolisni korovi: broćike (Galium sp.), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), dvornici (Polygonum sp.), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtve koprive (Lamium sp.), njivska palamida (Cirsium arvense), njivski različak (Centaurea cyanus), obična bulka (Papaver rhoeas), obična dimnjača (Fumaria officinalis), prstenak poljski (Anthemis arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), tarčužak (Capsella bursa pastorsis).

 

NAPOMENE:

- U slučaju preoravanja useva, u isto proleće, nakon 30 dana se smeju sejati jari ječam i ovas. U normalnom plodoredu, u jesen iste godine, nakon dubokog oranja se smeju sejati ozima pšenica, raž, tritikale. Sledeće godine se smeju sejati jare žitarice, šećerna repa, kukuruz, suncokret i soja nakon plitke obrade zemljišta na dubini od 10 cm, dok se nakon dubokog oranja može sejati bilo koja kultura.

- Efikasnost sredstva za zastitu bilja Hussar star može biti smanjenja ukoliko nakon tretiranja padne kiša.

Aktivna materija Jodosulfuron-metil-natrijum, Tienkarbazon-metil
Kultura Tritikale, Ozima pšenica, Spelta, Ozima raž
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina proizvoda 250 g