Kvirin

Savacoop hemija
792,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Savacoop hemija
Kod proizvoda - SKU 57642

Aktivna materija: Fluazifop-p-butil 150 Herbicid u obliku koncentrata za emulziju (EC)

 

KVIRIN je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu SUNCOKRETA i SOJE u količini primene 0,8-1,3 l/ha tretiranjem useva posle nicanja, do faze cvetanja a kada su korovi u fazi 3-5 lista, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do početka cvetanja. Tretiranje se vrši folijarno, traktorskim prskalicama.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

 

SPEKTAR DELOVANJA: U količini primene 0,8 l/ha

DOBRO suzbija: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), svračica obična (Digitaria sanguinalis), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense);

SLABO suzbija: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon). U količini primene 1,3 l/ha

ZADOVOLJAVAJUĆE suzbija:pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

 

PRE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija Fluazifop-p-butil
Kultura Soja, Suncokret
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina 250 ml