Lebosol® Calcium-Forte SC

Lebosol
1.204,93  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Lebosol
Kod proizvoda - SKU 53496

Lebosol® Calcium-Forte SC
Tečno đubrivo sa mikroelementima

U svim kulturama kako bi se obezbedila potreba kultura za kalcijumom.
Preporuka: 3 - 8 l/ha (u kombinaciji sa folijarnim đubrivima uz utrošak minimalno 500l vode).U slučaju aplikacije pomoću leđnih prskalica koncentracija primene je 1%.

Jabučasto voće: Čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja, otpornost.
Preporuka: 2 - 6 tretmana u količini od 3 - 6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe.

Koštičavo voće: Čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja, otpornost
Preporuka: 2 - 5 tretmana u količini od 3 - 6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe.

Bobičasto voće: Čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja, otpornost
Preporuka: 2 - 4 tretmana u količini od 3 - 6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe

Stono grožđe: Čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja, otpornost
Preporuka: 3 tretmana u količini od 3- 6 l/ha od formiranja ploda veličine graška do berbe

Vinsko grožđe: Čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja, otpornost
Preporuka: 2 - 5 tretmana u količini od 3 - 6 l/ha od formiranja ploda veličine graška do berbe

Krompir : Kvalitet pokožice i mesa ploda, viša skladišna sposobnost, otpornost
Preporuka: 2-5 tretmana u količini od 3-5l intenzivnijeg vegetativnog porasta

Plodovito povrće: Sprečavanje fiziološkog poremećaja usled nedostatka kalcijuma (vršna trulež ploda), čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja
Preporuka: 2-4 tretmana u količini od 3-5l od faze formiranja plodova.

Kupus i lisnato povrće: Sprečavanje fiziološkog poremećaja usled nedostatka kalcijuma( uvenuće vršnih delova lista), stabilnost skladištenja, otpornost
Preporuka: 2-4 tretmana u količini od 3-5l od momenta razvijene dovoljne količine lisne mase


Fizičke osobine:
Oblik formulacije: suspenzija

Miris: bez mirisa

pH 7,0-8,0

Sastav:
1,5% ukupan sadržaj mangana u obliku mangan-karbonata (20 g/l Mn)
0,7% ukupan sadržaj cinka u obliku cink-oksda (10 g/l Zn)
U sastav ulazi i 13,5 % vodorastvorljivog kalcijuma u obliku kalcijum-formijata (19% CaO=260 g/l)

Formulacija đubriva Tečno
Kultura Jabučasto voće, Koštičavo voće, Vinova loza, Krompir, Kupus, Bobičasto voće, Lisnato povrće, Plodovito povrće
Vrsta proizvoda Neorgansko mineralno đubrivo
Težina pakovanja 1 l
pH vrednost 7-8