Lebosol® MagSOFT SC 1 l

Lebosol
1.599,65  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Lebosol
Kod proizvoda - SKU 53503

Lebosol® MagSOFT SC
Sastav suspenzije: magnezijum hidroksid i sumpor
24,1 % Ukupan sadržaj magnezijum-oksida (350 g/lMgO)
16,6 % Sumpor (240 g/l S)


U svim kulturama
Kako bi se obezbedila potreba kultura za magnezijumom i sumporom
Preporuka: 3 - 5 l/ha folijarno sa najmanje 200l vode. U slučaju aplikacije pomoću leđnih prskalica koncentracija primene je 0,5%

Žitarice: K
valitet lista, podsticanje procesa fotosinteze, vitalnost biljke
Preporuka: 1 - 2 tretmana u količini od 3 - 5 l/ha u proleće (početak vegetacije)
Kvalitet zrna, sadržaj proteina i bolja iskorišćenost azota nakon usvajanja
Preporuka: 1 - 2 tretmana u količini od 3 - 5 l/ha u proleće (početak vegetacije)

Kukuruz: Kvalitet lista, podsticanje procesa fotosinteze, vitalnost biljke
Preporuka: 1 - 2 tretmana u količini od 3 - 5 l/ha. Prvi tretman pozicionirati u fazi kada su 4 lista formirana

Jabučasto voće: Kvalitet lista, protiv prevremenog opadanja lišća, podsticanje procesa fotosinteze, vitalnost biljke
Preporuka: Nekoliko tretmana u količini od 3-5L/ha. Prvi tretman pozicionirati na kraju cvetanja, a ostale prilagoditi vegetativnom razvoju.
Napomena: u sortama osetljivim na rđu, prvi tretman raditi u fazi ploda veličini oraha, a u kulturama koje su osetljive na sumpor ne primenjivati MagSOFT

Vinsko grožđe: Prevencija u slučaju propadanja i slabe obojenosti pojedinih bobica u grozdu
Preporuka: 2 - 3 tretmana u količini od 5 l/ha (tretman lastara je izuzetno bitan), prvi tretman izvesti pre zatvaranja grozda.

Povrće: Kvalitet lista, , podsticanje procesa fotosinteze, vitalnost biljke
Preporuka: 2 – 4 tretmana u količini od 3 - 5 l/ha. Tretmane otpočeti sa dovoljno razvijenih listova.


Fizičke osobine:
Oblik formulacije: suspenzija; miris: na sumpor; pH 7,5