LEK (Equip + Laudis)

Bayer
73.876,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Bayer
Kod proizvoda - SKU 33947

Komplet sadrži: equip 10/1.............10l laudis 5/1................5l laudis 1/1................2l LAUDIS Tembotrion 44 g/l, izoksadifen - etil 22 g/l (protektant) DELOVANJE: sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova - ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), kamilica prava (Matricaria chamomilla), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), mišjakinja (Stellaria media), mrtva kopriva (Lamium purpureum), običan dvornik (Polygonum persicaria), palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prilepača (Galium aparine), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), štir (Amaranthus spp.). PRIMENA: Kukuruza - u količini od 1,5-2 l/ha; posle nicanja korova i kukuruza, kada su širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova. EQUIP foramsulfuron 22,5 g/l + izoksadifen-etil 22,5 g/l DELOVANJE: sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnji uskolisnih korova - divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense); jednogodišnjih uskolisnih korova - sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli); PRIMENA: Kukuruz - u količini od 2-2,5 l/ha; kukuruz u fazi 2-8 listova, a korovi u fazi 1-5 listova PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!