Lucerka NS Medijana 1/1

825,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 57228

Lucerka Mediana ZMS V pripada višegodišnjim leguminozama sa periodom eksploatacije od 5-7 godina. Veoma je otporna i plastična sorta. Dobro uspeva na teškim hidromorfnim zemljištima (centralna Srbija i BiH). Otporna je prema poleganju i biljnim bolestima. Prinos zelene mase je do 80 t/ha, a prinos sene do 20 t/ha. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,4% a sirove celuloze 22,1%. Za uskorednu setvu se preporučuje od 15-20 kg/ha.

 

KARAKTERISTIKE:

Prosečna visina biljke je oko 75-80 cm.

Vreme setve: od 15.03. do 30.04. odnosno leti od 01.08 do 20.09.

Dubina setve: oko 2 cm.

 

UPUTSTVO ZA SETVU LUCERKE:

Zemljište za setvu lucerke treba biti nezakorovljeno, najbolje nakon okopavina ili strnina. Ne može se sejati na zemljišta kisele reakcije, odnosno 6-7pH. Zemljište mora biti dobro usitnjeno. Seje se u proleće (kraj marta do kraja aprila) i jesen (kraj avgusta do polovine septembra) na dubinu oko 2 cm, žitnom sejalicom u količini do 20 kg/ha. Koristiti samo deklarisano seme. Obavezno je valjanje zemljišta posle setve. Pre setve izvršiti osnovno đubrenje u skladu sa sadržajem hraniva u zemljištu. Najčešće je to oko 400 kg NPK đubriva ili veće količine PK đubriva kao rezerva za period eksploatacije. Tokom korišćenja dodavati PK đubriva ili NPK u proleće i ne treba prihranjivati azotnim đubrivima.

 

TRETMAN: 

U lucerki se mogu uspešno suzbijati uskolisni i većina širokolisnih korova, a izbor preparata izvršiti uz obaveznu konsultaciju sa stručnjacima zaštite bilja. Isto važi i za izbor insekticida.

 

KOŠENJE:

Košenje u prvoj godini izvršiti u punom cvetanju useva, a u kasnijim godinama početkom cvetanja. Preporučujemo setvu domaćih sorti lucerke koje su vrlo ujednačene po karakteristikama, ali su dugovečnije i najčešće prinosnije od uvoznih.

Sorta Medijana
Vrsta proizvoda Lucerka
Količina semena za setvu 16-20 kg/ha
Potencijal prinosa krme 80-100 t/ha
Potencijal prinosa sena 15-20 t/ha
Sadržaj sirovih proteina 22,00%