Merlin Flexx 1/1

Bayer
22.519,75  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Bayer
Kod proizvoda - SKU 00266

Izoksaflutol 240 g/l + protektant ciprosulfamid 240 g/l

 

DELOVANJE:

Selektivni translokacioni zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tarčužak (Capsella bursa pastoris), tatula obična (Datura stramonium), štir obični (Amaranthus retroflexus); jednogodišnjih uskolisnih korova - proso korovsko, veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

 

PRIMENA:

Kukuruz - u količini primene 0,4 l/ha; tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista.

 

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Aktivna materija Izoksaflutol + protektant ciprosulfamid
Kultura Kukuruz
Vrsta proizvoda Herbicidi
Težina proizvoda 1 L