Travna smeša za livade 2/1

1.089,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 57232

Travna smeša za livade predstavlja izbalansiranu mešavinu livadskih trava za kombinovano iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše.Travna smeša za livade – TS 8 sastoji se od višegodišnjih travnih vrsta koje obezbeđuju duži vek eksploatacije 5-7 godina. U smeši su izbalansirane niske, srednje i visoke travne vrste koje obezbeđuju dobru pokrovnost i spratnu zastupljenost. Moguće je kombinovano iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše. Prinos zelene mase je do 55 t/ha, a prinos sene oko 10-14 t/ha, sa 3-4 otkosa.

 

Travne smeše za livade namenjene su za zemljišta brdsko-planinskih područja srednjeg do lošijeg kvaliteta, slabo kisele do kisele reakcije. U sastav ovih smeša ne ulaze leguminozne vrste pa se đubrenje ovakvog tipa travnjaka preporučuje u punom obimu sa azotnim đubrivima. Pravilnim zasnivanjem, održavanjem i iskorišćavanjem dobijaju se visoki prinosi biomase odličnog kvaliteta visoke hranljive vrednosti i lake svarljivosti, sa zadovoljavajućim balansom ugljenih hidrata i proteina. Za ovaj tip smeša se mogu odlučiti poljoprivredni proizvođači koji ne žele visoke troškove zasnivanja livada, ali žele dugotrajne travnjake uz ostvarivanje visokih prinosa biomase.

 

Za setvu se preporučuje od 35 do 45 kg/ha

Optimalno vreme setve 25.03. – 25.04. / 01.09.

Predviđeni vek ekspoatacije je 5-7 godine uz punu primenu agro tehnike.

Sastav: Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) 5% Engleski ljulj (Lolium perenne) 15% Ježevica (Dactylis glomerata) 25% Mačiji repak (Phleum pratense) 15% Livadski vijuk (Festuca pratensis) 15% Festulolium 10% Crveni vijuk (Festuca rubra) 10% Prava livadarka (Poa pratensis ) 5% Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) 5%

Sorta Za livade
Vrsta proizvoda Travna smeša
Potencijal prinosa krme 55 t/ha
Potencijal prinosa sena 10-14 t/ha